Rólunk

A Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy jelentős szerepet vállaljon a magyar irodalmi közéletben, a fiatal magyar írók képviseletében. A határokon átívelő művészeti, szakmai szervezet mára reprezentatív irodalmi társulássá, minden tehetséges fiatal alkotó számára nyitott, progresszív közösséggé vált. 

A FISZ feladatai közé tartozik a pályakezdő alkotók tehetséggondozása és műveik megjelentetése, a szakmai érdekképviselet és párbeszéd kezdeményezése, valamint az olvasás és az igényes irodalom népszerűsítése.

A szövetség tagja lehet állampolgárságtól függetlenül minden 40. életévét be nem töltött személy, aki az irodalom bármely területével, szépírással, irodalomtörténettel, szerkesztéssel, irodalomszervezői vagy kritikusi tevékenységgel foglalkozik vagy a magyar kultúrához bármilyen módon kötődik. 

A Fiatal Írók Szövetsége nem pusztán kiadó: líra-, próza- és műfordító műhelyei, évente megrendezett visegrádi tábora révén az írásra fogékony fiatalok tehetséggondozásának fontos fóruma, emellett pedig olyan szellemi műhely, mely számos felolvasóest, író-olvasó találkozó és vita mellett szakmai konferenciákat éppúgy szervez, ahogyan Jókai nyomait követő városi sétát vagy rendhagyó irodalomórákat. Fontos célkitűzéseink közé tartozik a budapesti mellett a vidéki, illetve határon túli olvasókkal is megismertetni a kortárs magyar irodalmat és a fiatal szerzőket.