Mesebeszéd

A Mesebeszéd című tanulmánykötet elsősorban azért jött létre, hogy – kapcsolódva a Fiatal Írók Szövetsége 2011-ben elindult, Mesebeszéd című szimpózium-­sorozatában körüljárt kérdésekhez – gyakorlati segítséget, útmutatást, tájé­kozódási pontot és korszerű, a mindennapokban is alkalmazható tudást kínáljon mindazoknak a szakembereknek, tanítóknak, tanároknak, gyerekkönyvtárosoknak és nem utolsó sorban szülőknek, akik azon dolgoznak, hogy olvasni szerető gyermekeket neveljenek.

Sorozat: Minerva Könyvek

2800 Ft

489 oldal

ISBN: 978-615-5729-05-8