Irodalom és betegség

A konferencia leírása és sajtóvisszhangjának összefoglalója

2018. szeptember 6-án és 7-én zajlott a Fiatal Írók Szövetsége és az
ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
társszervezésében megvalósult, Irodalom és betegség című konferencia.

A betegség fogalma jelentős (irodalomtörténeti) hagyományokkal rendelkezik, ezért nem előzmények nélküli, hogy a jelenség, összes implikációjával együtt, már tematikus szinten is rendre megjelenik az epikai és költői szövegekben. Az pedig, hogy egyes szerzői életműveket – biográfiai értelemben is – jelentős mértékben meghatároz a betegség különféle formáival való találkozás, már önmagában jelentős kihívással szembesíti az értelmezői közösségeket. A konferencia e bonyolult és sokoldalú összefüggésrendszer vonzásában megkettőzte a kérdezés lehetséges irányait. Egyrészt minden interpretációnak számolnia kell az irodalmi betegség-mintázatokkal, olyan hagyománnyal tehát, amely kiemelt szerzők szövegein keresztül vizsgálja a 20. századi magyar irodalmi vonatkozásokat (például Karinthy Frigyes, Babits Mihály), a „betegség poétikáját”. Másrészt – szoros összefüggésben a 20. századi betegségreprezentációkkal és az azokat működtető, leíró, alkotó eljárásokkal – azt kívánta vizsgálni, hogy a betegség hogyan válhat egyes irodalmi szövegek retorikai-poétikai rendszerét meghatározó alakzattá, diszkurzív mintázattá – immár a tematikus kapcsolódási pontokon túl, az előbbi kérdések elméleti kontextusait szem előtt tartva.

A konferencia előadói voltak: Kulcsár-Szabó Zoltán, Lénárt Tamás, Pataki Viktor, Hegedűs Máté, Bartal Mária, Mészáros Márton, Szabó Marcell, Pótó Júlia, Konkoly Dániel, Nagy Hilda, Bónus Tibor, Gorove Eszter, Smid Róbert, Ureczky Eszter, Kiss A. Kriszta, Németh Eszter.

 

A konferenciáról készült beszámolók az alábbi linkeken érhetők el:

 

Csécsei Dorottya: Betegség az irodalom házában

http://www.szifonline.hu/?cikk_ID=1053

Melhardt Gergő: A patológia poétikája

http://www.litera.hu/hirek/patologiapoetika

Juhász Zoltán András: A fájdalom a szellem szeme

http://elteonline.hu/tudomany/2018/09/12/a-fajdalom-a-szellem-szeme/

A rendezvény az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék társszervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.