ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV 2019. 01. 16.

​A FISZ, Fiatal Írók Szövetsége januári elnökségi ülésének jegyzőkönyve

Helyszín: Budapest VI., Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Tóth-Czifra Júlia, Antal Nikolett, Korpa Tamás, Pataki Viktor, Varga Betti, Horváth Veronika, Zelei Dávid elnökségi tagok, Sifter Veronika pénzügyi vezető, Gondos Mária Magdolna irodavezető.

Levezető elnök: Antal Nikolett (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Horváth Veronika (egyhangú + 1 tartózkodás)

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

1. Pályázatok, a könyves pályázat előkészületei

Antal Nikolett beszámol a pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókról, feladatokról. Tóth-Czifra Júlia kiegészíti az elmondottakat a szerkesztőkkel folytatott egyeztetések alapján. A beszámolók szerint a pályázat benyújtásához szükséges előkészületek megtörténtek. Az elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót és dönt a pályázat benyújtásáról.

2 . Kiadói tervezet

Korpa Tamás és Tóth- Czifra Júlia beszámolnak a 2020-as évben kiadásra váró kötetek kapcsán az aktuális tervekről, a könyvek megjelenésének ütemezéséről. Elnökség elfogadja a beszámolót.

3.  Éves programnaptár: projektek és adminisztratív teendők

Elnökség összesíti és ütemezi a 2019 évi tervezett programokat, rendezvényeket. Sifter Veronika pénzügyi vezető kiegészíti a tervezetet az éves adminisztratív teendőkkel. Elnökség egyhangúlag elfogadja a kiegészítést.