​ ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV 2018.10.18.

​A FISZ, Fiatal Írók Szövetsége októberi elnökségi ülésének jegyzőkönyve

Helyszín: Budapest XI., Bartók Béla út 32., B32 Galéria és Kultúrtér

Jelen vannak: Antal Nikolett, Korpa Tamás, Varga Betti, Horváth Veronika, Zelei Dávid elnökségi tagok, Sifter Veronika pénzügyi vezető, Gondos Mária Magdolna irodavezető.

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Antal Nikolett (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Gondos Mária Magdolna (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

  • A FISZ pályázatai
  • Balatonfüred – Tavaszi fesztivál
  • Ízek, versek, madárfütty
  • FISZ-Karácsony

1. Antal Nikolett beszámol az ősszel beadott és beadandó pályázatokról, a jelenlévők javaslatokat tesznek a tervezetek kiegészítésére, javasolják további meghívottak szereplését az egyes rendezvényeken. Elnökség egyhangúlag elfogadja a kiegészített beszámolót.

2. Korpa Tamás beszámol a Tempevölgy folyóirattal közösen tervezett programokról. Elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

3. Horváth Veronika beszámol a programtervekről, a programcsomagokról és Elnökség elé tárja az Együttműködési nyilatkozatot az adminisztratív feladatok elvégzése céljából.

4. Elnökség megbízza Horváth Veronikát a rendezvény megszervezésével. Megbízott elvállalja a szervezést és javaslatokat tesz, hogy milyen programokra kerüljön sor. Közösen kitűzik a rendezvény időpontját.