ELNÖKSÉGI JEGYZŐKÖNYV 2018.09.19.

A FISZ, Fiatal Írók Szövetsége szeptemberi elnökségi ülésének jegyzőkönyve

Helyszín: Budapest VI., Bajza utca 18., FISZ-iroda

Jelen vannak: Tóth-Czifra Júlia, Antal Nikolett, Korpa Tamás, Varga Betti, Horváth Veronika, Zelei Dávid elnökségi tagok, Sifter Veronika pénzügyi vezető, Gondos Mária Magdolna irodavezető.

Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Antal Nikolett (egyhangú + 1 tartózkodás)

Jegyzőkönyv-vezető: Horváth Veronika (egyhangú + 1 tartózkodás)

Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

  • Tagfelvételi kérelmek
  • Konferenciák: Irodalom és betegség; Lánctalp és macskakő
  • További rendezvények:
  • Csáth-díj
  • Könyvek
  • Nagyvárad

1. Az elnökség egyhangúlag elfogadta Csillag Tamás, Kecsmár Szilvia, Pál Tamás, Tóth Vivien, Barcsai László jelentkezését.

2. Pataki Viktor beszámol a konferenciák szervezésének, lebonyolításának előrehaladtáról. Elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót.  

3/1 Antal Nikolett felvázolja a FISZ20 kiállítás szervezése kapcsán felmerülő kérdéseket, javaslatot tesz a kurátor személyére, ismerteti a közreműködő partnerrel folytatott egyeztetéseket. Elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót.  

3/2 Korpa Tamás beszámol a lehetőségről, hogy a FISZ Szegeden tartson rendezvényt, felsorolja a megvalósításhoz szükséges teendőket. Elnökség egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

4. Elnökség időpontot egyeztet a Csáth Géza-díj átadására: október 9. kedd 17 óra, felvázolja a rendezvény lehetséges forgatókönyvét.

5. Antal Nikolett és Sifter Veronika ismerteti a benyújtandó könyves pályázat előkészítéséhez szükséges teendőket. Elnökség egyhangúlag elfogadja az ismertetést.

6. Korpa Tamás beszámol a FISZ nagyváradi partnereivel közös tervekről.  Elnökség egyhangúlag elfogadja a beszámolót.